1. Početna
  2.  → Prateći materijal

PRATEĆI MATERIJAL

Tampon gume
Tampon guma je deo mašine koji prenosi boju sa klišea, odnosno sa štamparske forme na podlogu koja se štampa. Sastav tampona čini: boja, silikonsko ulje, dodaci koji regulišu tvrdoću i silikonska guma. Za pravilan izbor tampona kako bi se dobio     kvalitetan otisak važna je činjenica da je neophodno da tampon bude za 10 do 20 procenata veći od veličine štampajuće površine  na predmetu na kojem se vrši otiskivanje.

Pored toga postoji još pet faktora koji su odlučujući u pravilnom izboru tampona za odgovarauću štampu, a to su: oblik, visina, tvrdoća, površina i materijal od kojeg je tampon sastavljen.

Tampon gume postoje u raznim oblicima kao što su: pravougaonog, okruglog, kvadratnog, elipsastog, u obliku slova V I specijalnog oblika.

Tvrdoća tampona kao jedan od najbitnih faktora pri samom štampanju, može varirati.

U industriji se tvrdoća tampon kreće u rasponu od 0 do 40 stepeni Shore skale, dok je u grafičkoj industriji taj raspon između 2 I 18 stepeni Shora.

Tvrdoća zavisi od sadržaja silikonskih ulja, i što je manje silikonskih ulja veća je tvrdoća.

Tvrdoća tampona kao faktor u procesu štampe se menja na osnovu podloge koja se štampa, pa tako ako se štampa staklo potrebna je manja tvrdoća, ako su oblici izrazito nepravilnog oblika onda je bolje koristiti tvrdoću tampon veću I od standardne tvrdoće koja se koristi. Prosečna trajnost tampon pod normalnim uslovima je između 50 000 I 100 000 otisaka…

Najkvalitetniji materijal za izradu tampon guma je uglavnom žućkasto-bele boje jer je to boja silikonskog kaučuka, materijali crvene boje su tvrdji i izradjeni od klasičnog silikona.

Postoje raznih oblika i tvrdoća zbog različitih vrsta podloga i predmeta na kojima se štampa.

Boje za tampon štampu
Boje koje se koriste u tampon štampi mogu biti jednokomponentne i dvokomponentne boje koje su u oba slučaja boje sa visokim procentom pigmenta i pokrivnosti.

Jednokomponentne boje se koriste na površinama koje su termoplastične, polikarbonantne, PVC površine, na kartonu, drvetu, a uz dodatk katalizatora I na staklu, keramici, metalu itd.

Dvokomponentne boje se koriste na istim površinama, ali u slučaju štampanja površina koje će se koristiti u takvim uslovima da moraju biti mehanički i hemijski otporne.

Postojanost boje zavisi od raznih faktora, a jedni od najvažnijh jeste jačina tampon, veličine slike koja se želi preneti na podlogu, I od prirode same površine. Vrlo je interesantno to što se kod pripreme same boje mora voditi računa o razrđivaču koji između ostalog utiče na adheziju same boje na silikonski tampon što je vrlo bitno da bi se boja pravilno prenela na površinu. Sastav boje za tampon štampu čini smola koja utiče na fomiranje filma, pigmenti koji nose boju, aditivi koji utiču na mnoge fakore koji će učiniti boju fleksibilnijom I rastvarači koji služe da sve ove komponente pravilno funkcionišu I naprave dobru boju.

Tampon štampa je proces indirektnog načina štampanja iz razloga što se slika putem mekanog silikona prenosi na podlogu koja se štampa.

Klišei za tampon štampu
Kao i u svakom drugom procesu štampanja i u tampon štampi se koriste klišei tj. forme za štampu. Postoje više tipova klišea: fotopolimerni, metalni, gravirani itd…

Pošto je fotopolimerni kliše najzastupljeniji u tampon štampi mi ćemo Vam odjasniti kako izgleda i kako se koristi.

Počećemo sa detaljnom slikom.

Napravljen je od fotoostljivog polimera i zato se koristi u kratkim tj. malim serijama.

Fotopolimer omogućava maksimalno skraćenje vremena pripreme klišea za rad.

Ovaj kliše daje najbolji odnos cena/ispaltljivost za serije ispod i oko 10 000 otisaka, mada naše iskustvo govori da može podneti čak i 100 000 otisaka.

Slika ili logo koji želite da oštampate potrebno je na neki način prvo udubiti u kliše, jer kako smo već rekli napred u tekstu, boja se zadržava u udubljenjima (duboka štampa).

Kod ove vrste klišea, udubljenja se prave uz pomoću UV zračenja. Koristi se tzv. ”UV kofer” koji poseduje u sebi posebne UV lampe.

Potrebno je napraviti pripremu, prebaciti je na film ili paus i postaviti je između klišea i UV lampi.

NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE, NAJBOLJA REŠENJA

Zvaničani distributer kompanije TSH Printer LTD GMBH, njihovih mašina i prateće opreme za tampon štampu, sito i zlatotisak štampu.
Kontaktirajte nas i uverite se zašto smo najbolji u tome da Vaš brend, ideje i zahteve prenesemo na način koji će impresionirati i Vas a i ljude oko Vas.