Sito štampa – prednosti i zanimljivosti

Jeste li se ikada zapitali kako je lepa slika, ilustracija ili neki detalj na vašoj majici koju upravo nosite dospela na istu?  Da li ste se zapitali na koji način naziv i logo kompanije dospeva na kišobran koji dobijate kao reklamni materijal?

Ako odgovor još uvek niste našli, sada je pravo vreme za to.

Dobro došli u svet sito štampe!

Fleksibilnošću boja i podloga koje koristi, zadržava zlatnu poziciju među postulatima modernog štampar­stva i konkuriše svojom nezamenljivo­šću pri štampi kancelarijskog materijala, tekstila i specijalnih uređaja.

Jedna od bitnih  karakteristika  tehnike  sito štampe jeste činjenica da je ona bitno različita od drugih štamparskih tehnika, te se zbog toga nijednoj ne može priključiti kao njen ogranak.  Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz delimično propustljivu štamparsku formu, odnosno kroz štampajuće elemente štamparske forme,  koja  je  zategnuta na ram.  Štamparsku formu  sito štampe čini mreža na koju je postavljen šablon koji ima ulogu da zatvori određene elemente mrežice a da određene elemente ostavi otvorene.  Potiskivanje boje kroz štampajuće elemente vrši se pritiskom gumenog ili silikonskog rakela usled čega boja prolazi kroz štampajuće elemente – otvore, direktno na podlogu koja se štampa.

A – BOJA; B – RAKEL; C – SITO/ŠTAMPARSKA FORMA; D – EMULZIJA NANEŠENA NA SITO; E – RAM/OKVIR; F – OTISNUT SLOJ BOJE

Da bi se sito tehnika štampe razumela, neophodno je upoznati se sa ulogama pojedinačnih komponenata celokupnog sistema za sito štampu

OKVIR / RAM – je najćešće izrađen od drveta koje odlikuje niska cena i jednostavnost izrade. Pošto drvo ima malu otpornost na vlagu i dimenzionalnu nestabilnost pod uticajem hemijskih sredstava, sve veću primenu pronalazi aluminijum kao osnova za izradu izdržljivog i stabilnog okvira na kome je zategnuta fino tkana mrežica.  Aluminijumski ili Metalni okviri su otporni na većinu razređivača i boja koje se koriste u sito štampi. Najčešće se koristi aluminijum, zbog male težine i odličnih mehaničkih karakteristika. Najčešće je izradjen od pravougaonih cevi 30x30mm, ali se izradjuje još u raznim oblicima i debljina i to u zavisnosti od konstrukcije mašine.

SITO MREŽA – se proizvodi najčešće od prirodne svile, najlona ili poliestera, kao i od metale mreže. Kombinovanjem materijala prilikom izrade mreže postiže se izuzetno tačan i precizan registar u višebojnoj štampi. Karakteriše je debljina niti od kojih je izgrađena i veličina otvora izmedju svake linije sito mreže.  Pored materijala od kojeg je formirana mreža, u izgradnji  kvalitetne reprodukcije značajnu ulogu igraju način i gustina tkanja. Najčešće se koriste sita sa gustinom od 90 do 120 niti/cm.  Za štampanje visokokvalitetnih ilustracija potrebno je koristiti najveće gustine tkanja kod sita,  gde je odnos niti po centimetru čak tri do četiri puta veći od linijature reprodukcije  (linija/cm). Danas su u upotrebi najčešće mreže od najlona ili poliestera zbog ekonomičnosti i zadovoljavajućeg kvaliteta. Metalne mreže se koriste kada se zahteva velika preciznost i dimenziona stabilnost ili kada se koriste termostabilne boje koje se greju uz pomoć čelične sito mreže.

ŠABLON/EMULZIJA – za najnapredniju rastersku reprodukciju ili višebojnu štampu koriste se fotoosetljive  emulzije koje se ručno  ili mašinski nanose na prethodno očišćenu sito mrežu. Emulzija  se  nanosi  preko cele površine na donju stranu sita kako bi se izbegla mehanička oštećenja pod pritiskom rakela. Ovakav postupak izrade šablona je indirektni. Direktni postupak, suprotno od indirektnog, zahteva za određivanje mesta propustljivosti na mrežici, tj. za stvaranje štampajućih elemenata, da se na prethodno nanešenu emulziju montira kopirni predložak – čitljiv pozitiv film.  Ovako pripremljen okvir se izlaže UV svetlu pri čemu, osvetljeni delovi emulzije očvrsnu, a neosvetljeni ispiraju vodom nakon čega se formira kvalitetno sito za štampu.

BOJE ZA SITO ŠTAMPU – se biraju u zavisnosti od podloge na kojoj se štampa i određenih zahteva koje proizvod treba da ispuni u svom veku trajanja. Sito štampa ima nanos vrlo visokog  sloja  boje (tipično je oko 20 do 100 μm, u ofset štampi od 0,5 do 2 μm). U zavisnosti od načina sušenje mogu biti:

Boje na bazi rastvarača su pogodne za štampu na papiru, plastici i kartonu. Pre štampe se boje moraju razrediti kako ne bi došlo do sušenja boje na samom situ.  Dodavanje rastvarača mora biti tačno definisano prema upustvima proizvođača, jer prevelika količina dovodi do tečne boje koja se razmazuje po otisku. Sa druge strane, nedovoljna količina rastvarača dovešće do nepravilnog nanosa boje na otisak koja se zadržava na štampajućim elementima sita pa loše prolazi kroz štampajuće elemente na situ.  Budući da su rastvarači sastavljeni od štetnih,  isparljivih materija,  sušenje ovakvih boja zahteva specijalne sušare i ventilacione uređaje.

Boje na vodenoj bazi su slične bojama na bazi rastvarača, ali je voda sam rastvarač. Koriste se u štampi na tekstilu i umetničkoj štampi poput serigrafije (štampa pomoću svilene tkanine).

Boje koje se suše hemijskim reakcijama  pogodne su za štampanje na metalu, staklu ili sintetičkom tekstilu. UV boje, koje su takođe suše hemijskim reakcijama u posebnim UV sušarama, ne sadrže štetne materije,  veoma su jednostavne za upotrebu i što je najvažnije ne suše se na situ prilikom prenosa boje na podlogu. Boja se suši u roku od nekoliko sekunda i stvara veoma čvrst otisak.

Najvažnija prednost ovih boja u odnosu na boje na bazi rastvarača je ta što imaju odličan završni sjaj i odsustvo promene nijanse boje nakon sušenja.

Razne specijalne boje su kreirali proizvođači, obzirom na veoma široku primenu sito štampe, za specifične zahteve prilikom štampe.

Plastisol boje – za štampu na tekstilu, koje prodiru u tekstil i nakon sušenja stvaraju odličnu vezu sa tkaninom,  što ovakav proizvod čini veoma otpornim prilikom višestrukog pranja i sušenja.  Karakteriše ih veoma dobra pokrivenost i odlično ponašanje prilikom štampanja.

Boje koje se suše tzv.  pečenjem boje na temperaturama od 600 do 1200 °C i trajno se vežu za materijal,  a primenu su našle na štampi stakla i keramike. Kako sito štampa ima veliku namenu, tako postoje i različite boje:  različiti UV lakovi, elektroprovodljive ili konduktivne paste (za štampu elektronike), termohromatske boje koje menjaju tonu u zavisnosti od temperature,  boje sa mirisima,  boje sa refleksnim svetlima,  zaštitne boje (za novčanice), boje koje se skidaju grebanjem  (tiketi za nagradnu igru),  metalne boje,  luminescentne boje, fluorescentne boje.

PREDNOST SITO ŠTAMPE –  je visok kvalitet otiska i njegova trajnost.  Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena.

Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala.  Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je reč o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima. Prednost otiska dobijenog kroz proces sito štampe na ovaj način je visok kvalitet, kao i njegova trajnost.
To je razlog  zašto  se  prilikom izrade najkvalitetnijih reprodukcija poznatih slika, kao tehnika isključivo koristi sito štampa.

Kvalitet reprodukcije zavisi od vrste materijala od kog je napravljeno sito. Ranije su se masovno koristile svilene  tkanine,  koje su danas  zamenjene  sintetičkim,  prilikom čega nije značajnije narušen kvalitet otiska. Ukoliko je broj otvora na situ veći, kvalitet otiska će biti bolji, međutim boja će teže prolaziti kroz otvore.

POTENCIJALI DALJEG RAZVOJA U SITO ŠTAMPI – Težišta daljeg razvoja leže pre svega u oblast izrade forme. Direktno osvetljavanje (Computer to Screen) sita će se sve više probiti, naročito kod visokih tiraža u kombinaciji sa rotacionim jedinicama sito štampe. Već ponuđena,  ali još malo korišćena  izrada  šablona  bez  filma  sa Ink Jet štamparskim glavama je interesantna, pre svega, za velikoformatne primene. Postrojenja za višebojnu štampu (četiri i više boja) na tabačnom materijalu treba očekivati.

Sito štampa i njeni proizvodi nalaze se svuda oko nas. U radnjama se mogu naći reklamni posteri,  sportske torbe,  majice, nalepnice… Bez sito štampe na odeći, koja predstavlja jednu od glavnih stavki u životu svakog od nas,  bili bi uskraćeni za jedinstven dizajn koji nam pruža udobno mesto  u  modi  ili  pak  van nje.  Zato kad sledeći put budete kupo­vali majicu ili torbu, pomislite kroz koje je sve faze njen dizajn prošao, dok nije stigao na vašu procenu.