Složene boje visoke viskoznosti

Složene boje visoke viskoznosti

Boje korišćene u procesu litografije, štamparskoj štampi i sito štampi su obavezno više viskozne nego za fleksografiju i gravuru. Generalno, one nose više pigmenta, imaju drugačiji sistem za sušenje i koriste složeniji nosač pigmenta; klasifikovani su kao lepljive...