Ofset mašine i ofset štampa

Ofsetna štampa je narasprostranjeniji i najekonomicniji postupak štampe. Naziv ofset-štampa dolazi od engleske reči: to set off – skinuti, preneti. Ona spada u indirektni postupak štampanja,  jer se kod ove vrste štampe boja, sa štamparske forme na podlogu prenosi podsredstvom gumenog cilindra. Postoji više različitih podvrsta indirektne štampe (tehnike ravne, visoke i duboke), od kojih je postupak ravnog ofseta danas najrasprostranjeniji postupak štampanja; ona pokriva 85% štamparske delatnosti u celom svetu.  U ofsetu se koriste savitljive štamparske forme koje se pričvršćuju na temeljni cilindar. Ofsetno štampanje je naziv ogranka ravne štampe, nastao naporima za usavršavanje litografskog postupka.

OFSET MAŠINE

Od Senefelderovog početka litografskog rada 1797. god. pa do polovine XIX veka, litografski radovi obavljali su se ručnim presama  sve dok 1846. god. Englez Šmart (Smart) nije dobio patent za izradu litografske mašine.

U Nemačkoj je prva litografska mašina izradjena 1852. godine i imala je samo jedan valjak ovlaživač i jedan valjak premazivač. U nameri da se potisne visoka štampa, krajem XIX veka činjeni su pokušaji  konstruisanja dzinovske mašine za prijem kamene ploče u veličini 125 x 170cm. Zbog težine kamene ploče (600kg) i iz drugih razloga, ova mašina je bila odbačena kao nepodobna.

Prva litografska ofset štamparska presa napravljena je u Engleskoj oko1875. godine i bila je dizajnirana za štampanje na metalu. Prenosni cilindar bio je pokriven posebno tretiranim kartonom koji je prenosio štampanu sliku sa lito-kamena na površinu metala. Oko pet godina kasnije, kartonski prekrivač prenosnog cilindra zamenjen je gumom, koja je i danas najčešće korišćeni materijal.

Prva osoba koja je upotrebila ofset presu za štampanje na papiru verovatno je bio Amerikanac Ajra Vošington Rabel (Ira Washington Rubel) 1903. godine. Ideju je dobio slučajno, kada je primetio da kad god u presi tokom rada nije postavljen list papira, kamen štampa sliku na gumom obloženi cilindar za pritiskivanje, te sledeći utisak ima sliku sa obe strane: direktnu lito-sliku na prednjoj i sliku sa gumiranog cilindra na zadnjoj strani. Rabel je potom primetio da je slika na zadnjoj strani mnogo oštrija i jasnija nego direktna lito-slika zato što je mekana guma mogla bolje da utisne sliku u papir nego tvrdi kamen. Ubrzo je odlučio da npravi presu koja je svaku sliku sa ploče štampala prvo na gumeni prekrivač pa potom na papir. Braća Čarls i Albert Haris (Charles and Albert Harris) su u isto vreme nezavisno posmatrala proces i ubrzo potom razvila ofsetnu presu za Harris Automatic Press Company.

Haris je svoju ofsetnu presu zasnovao na rotirajućoj Letterpress mašini. Koristila je metalnu ploču savijenu oko cilindra na vrhu mašine koja je dodirivala valjke za boju i vodu. Prenosni (ofsetni) cilindar bio je postavljen direktno ispod i bio je u dodiru sa cilindrom za ploču. Cilindar za pritisak ispod njega pritiskao je papir na pokrivač da bi se slika prenela na list. Iako se ovaj postupak u osnovi i danas primenjuje, usavršavanje je dovelo do dvostrane štampe i mrežnog ulaganja (web feeding, korišćenje rolni umesto listova papira).

Tokom 1950 –tih ofset štampa je postala najpopularniji oblik komercijalnog štampanja i bilo je mnogo poboljšanja na pločama, boji i papiru, čime su prednosti ove tehnike — brzina izrade i trajnost ploča — dovedene do vrhunca. Danas se glavnina štampe, uključujući i novine , vrši ovim procesom.

U tom periodu ofset- štampa počinje preovladati u postupku ravne štampe, koja je svakim danom sve više dobijala u svojoj upotrebi. Ofsetnim postupkom ne obavlja se štampanje od forme direktno na hartiju kao kod drugih postupaka štampanja. Od forme obrađene na  cinkanoj ploči odštampavanje se vrši na elastičnu gumenu presvlaku jednog cilindra, a od nje prenosi na hartiju.

Mašine u ofset štampi mogu biti: prese za probne otiske, tabačne ofset-mašine, rotacione ofset mašine iz rolne i ofset-mašine malog formata. S obzirom na broj boja, ofset-mašine mogu biti jednobojne i višebojne, a u zavisnosti od toga da li se može štampati jedna ili obe strane, ofset-mašine mogu biti za jednostranu i za obostranu štampu.

Prese za probne otiske koriste se za izradu probnih otisaka pre početka štampanja sa štamparske forme.Probni otisci služe za utvrđivanje kvaliteta izrađene ploče. Ove ofet-prese mogu biti ravne i cilindrične, te sa više štamparskih agregata.

Jednobojne tabačne ofset – mašine koriste se za štampanje papira ili kartona iz tabaka u jednoj boji. Proces štampanja sastoji se u pripremi štamparske forme papira,boje, rastvora za vlaženje, pripremi štamparske mašine i neposrednom štampanju.

Priprema štamparske mašine sastoji se od nekoliko faza: podešavanje cilindra, postavljanje ploče na temeljni cilindar, postavljanje gumene presvlake na cilindar, podešavanje uređaja za vlaženje, podešavanje uređaja za obojavanje, podešavanje aparata za ulaganje i podešavanje uređaja za izlaganje.

Posle pripreme štamparske mašine pristuoa se procesu štampanja. Pod štampanjem se podrazumeva kontinuirano prenošenje boje sa štamparske forme na štamparsku podlogu. Za vreme štampanja kontroliše se brzina štampanja, kvalitet i ujednačenost otiska.

Višebojne tabačne ofset – mašine u jednom prolazu podloge za štampanje otiskuju, zavisno od konstrukcije, dve ili više boja jednostrano ili obostrano. Konstrukcija ovih mašina je takva da svaka boja ima poseban sistem cilindara, uređaje za vlaženje i uređaje za obojavanje. Zajednički su samo ulagači i izlagači aparata za papr, odnosno karton. Izrađuju se kao dvobojne, trobojne, četvorobojne, petobojne i šestobojne.

Za obostrano štampanje mašina mora imati najmanje dva štampaća uređaja, koji zajedno čine jednu štampajuću jedinicu, odnosno agregat.

Dvobojne ofset mašine su one mašine koje se sastoje iz dve jednobojne mašine; zajednički im je aparat za ulaganje, aparat za izlaganje, često i cilindar za pritisak, kao i sistem pogona i delimično sistem komandi. Postoji više sistema ovh mašina: pravi ( vertikalni) sistem, kosi u vidu uspravljenog slova „V“ i položeni sistem u vidu položenog slova „V“. Po broju cilindara dvobojke su najčešće petocilindrične i šesto cilindrične.

Savremene višebojne ofset – mašine imaju ugrađene elektronske uređaje za kontrolu daljinskog upravljanja, kontrolu kvaliteta i čitača ofset – ploča. Ovaj sistem elektronskih uređaja ima oznaku CPC 1;CPC 2 i CPC 3 – Computer Print Control. Prednost ovog sistema je poboljšan kvalitetštampe, skraćeno vreme pripreme i povećana produktivnost rada.

Rotacione ofset – mašine štampaju na štamparskoj podlozi koja se odmotava iz rolne. Najčešće su uupotrebi četvorobojne i šesto bojne ofset rotacije, koje mogu istovremeno štampati sa obe strane (obostrane). Ofset rotacije mogu odštampani materijal izlagati u tabacima ili rolni. Najčešće su konstruisane po principu guma – guma. Koriste se za štampanje novina, revija i časopisa.

Ofset –mašine malog formata koriste se uglavnom za umnožavanje, najčešće u formatu DIN  A-3 i A-4 .Ove mašine koriste, pored klasičnih metalnih štamparskih formi, još i štamparske forme koje mogu biti izrađene od papira i plastike. Ova vrsta štampe podesna je za manje tiraže. Ove mašine uglavnom se koriste u tzv. kućnim štamparijama (preduzeća, ustanove, škole, banke i slično).

Ofset štampa na papiru je tehnika štampe koja se prvi put pojavila 1903. godine, a pedesetih godina prošlog veka ofest štampa postaje najpopularniji oblik komercijalne štampe. Tehnološki napredak donosi bolje ofset ploče, boje i papir, unapredjujući kvalitet i brzinu štampe. I danas, uprkos napretku digitalne tehnike štampe, ofset štampa zadržava primat kvalitetom i isplativošću.

Ofset štampa se koristi isključivo za štampu na papirnim podlogama raznih debljina i strukture, a njene prednosti su: izrazito visok kvalitet otiska, velika brzina rada i relativno niska cena proizvoda. Boje koje se koriste u ofset štampi su na vodenoj bazi te nemaju štetnih primjesa što govori i činjenica da se koriste za štampu na ambalaži prehrambenih artikala.

Mane ofset štampe su: relativno visoka cena pripremnih radova i održavanja mašine pa se ne koristi za štampu na malim tiražima, neotpornost boje na atmosferske utjecaje i nemogućnost štampe na drugim materijalima sem na papiru.