Tampon štampa i šta sve treba da znate o njoj

Da li ste znali da je preteča tampon štampe bila u vidu kese sa mekim želatinom sa kojom se vršilo ručno prenošenje štampajućih elemenata na podloge koje su se štampale­?

Prve štamparske forme korišćene u tampon štampi su se ručno gravirale i bile su od bakra, a danas su fotohemijski gravirane.

Da li ste znali da je prvi vid štampanja tamponom služio za štampu kineskih tanjira?

Nastavite da čitate i saznajte još mnogo zanimljivosti o jedinstvenoj tampon štampi…

Sa razvijanjem industrije dolazi i do razvijanja same tampon štampe, pa se tako u Švajcarskoj počinju štampati satovi uz pomoć tampon mašine, kada se i želatin počeo menjati sa RTV silikonskim jedinjenjima, a sa razvitkom silikonskih tampon guma, tampon štampa dobija sve veću rasprostranjenost u kvalitetnoj štampi nepravilnih oblika.

Tampon guma je deo mašine koji prenosi boju sa klišea, odnosno sa tamparske forme na podlogu koja se štampa. Sastav tampona čini: boja, silikonsko ulje, dodaci koji regulišu tvrdoću I silikonska guma. Za pravilan izbor tampona kako bi se dobio kvalitetan otisak važna je činjenica da je neophodno da tampon bude za 10 do 20 procenata veći od veličine štampajuće površine na predmetu na kojem se vrši otiskivanje.

Pored toga postoji još pet faktora koji su odlučujući u pravilnom izboru tampona za odgovarauću štampu, a to su: oblik, visina, tvrdoća, površina i materijal od kojeg je tampon sastavljen.

Tampon gume postoje u raznim oblicima kao što su: pravougaonog, okruglog, kvadratnog, elipsastog, u obliku slova V I specijalnog oblika.

Tvrdoća tampona kao jedan od najbitnih faktora pri samom štampanju, može varirati.

U industriji se tvrdoća tampon kreće u rasponu od 0 do 40 stepeni Shore skale, dok je u grafičkoj industriji taj raspon između 2 I 18 stepeni Shora.

Tvrdoća zavisi od sadržaja silikonskih ulja, i što je manje silikonskih ulja veća je tvrdoća.

Tvrdoća tampona kao faktor u procesu štampe se menja na osnovu podloge koja se štampa, pa tako ako se štampa staklo potrebna je manja tvrdoća, ako su oblici izrazito nepravilnog oblika onda je bolje koristiti tvrdoću tampon veću I od standardne tvrdoće koja se koristi. Prosečna trajnost tampon pod normalnim uslovima je između 50 000 I 100 000 otisaka…

Boje koje se koriste u tampon štampi mogu biti jednokomponentne i dvokomponentne boje koje su u oba slučaja boje sa visokim procentom pigmenta i pokrivnosti.

Jednokomponentne boje se koriste na površinama koje su termoplastične, polikarbonantne, PVC površine, na kartonu, drvetu, a uz dodatk katalizatora I na staklu, keramici, metalu itd.

Dvokomponentne boje se koriste na istim površinama, ali u slučaju štampanja površina koje će se koristiti u takvim uslovima da moraju biti mehanički i hemijski otporne.

Postojanost boje zavisi od raznih faktora, a jedni od najvažnijh jeste jačina tampon, veličine slike koja se želi preneti na podlogu, I od prirode same površine. Vrlo je interesantno to što se kod pripreme same boje mora voditi računa o razrđivaču koji između ostalog utiče na adheziju same boje na silikonski tampon što je vrlo bitno da bi se boja pravilno prenela na površinu. Sastav boje za tampon štampu čini smola koja utiče na fomiranje filma, pigmenti koji nose boju, aditivi koji utiču na mnoge fakore koji će učiniti boju fleksibilnijom I rastvarači koji služe da sve ove komponente pravilno funkcionišu I naprave dobru boju.

Tampon štampa je proces indirektnog načina štampanja iz razloga što se slika putem mekanog silikona prenosi na podlogu koja se štampa.

Štamparske forme / klišei koje se koriste u tampon štampi su fotopolimerne štamparske forme,  čelične štamparske forme ili cinkove štamparske forme. Postoje dve tehnike formiranja klišea, a to su tradicionalna tehnika izlaganja UV zracima I obuhvata izlaganje fotografija sa filma pozitiva I hemijskog graviranja na fotopolimerne ploče, a druga tehnika je tehnika graviranja specijalnih polimernih ploča laserom.

Prema konstrukciji štamparske jedinice postoji otvoreni sistem tampon štampe i zatvoreni sistem tampon štampe:

Otvoreni sistem tampon štampe, čine valjak koji iz posude za boju nanosi boju na kliše, odnosno na deo klišea koji je ima izgraviranu sliku, pa zatim nož pritiskom i povlačenjem u nazad skida višak boje sa klišea dok boja ostaje samo u udubljenima u klišeu, a zatim se tampon guma spušta na izgravirani deo klišea kako bi pokupila boju i prenela je na podlogu odnosno na deo površine koji se štampa.

Zatvoreni sistema tampon štampe, radi na sličan način kao i otvoreni sistem, s tim što ovaj sistem čini aluminijumska čašica sa keramičkim prstenom, koja je nameštena iznad klišea i koja se pomera napred-nazad noseći određenu količinu unutar nje. U tom putovanju preko klišea nanosi se, a ujedno i skida višak boje sa klišea dok boja ostaje samo u udubljenima u klišeu, a zatim se tampon guma spušta na izgravirani deo klišea kako bi pokupila boju i prenela je na podlogu odnosno na deo površine koji se štampa.

Tampon mašine se mogu razlikovati po: tampon gumi, štamparskoj formi (klišeu), sistemu za boju, kao i po fizičkoj konstrukciji, rasporedu komponentni kao i po rasporedu i načinu kretanja.

Kada se bira tampon mašina potrebno je voditi računa o tome da li sama mašina poseduje regulacione ventile, kao i o funkcionalnim karakteristikama samog pomeranja tampona u koje spada spuštanje i podizanje sa klišea, kao i na predmet i sa predmeta, zatim brzina nanosa boje na kliše i na podlogu. Ukoliko mašina ne poseduje ove ventile i ne vrši se pravilno kretanje tampona, dolazi do raznih simptoma u štampi, odnosno neželjenih efekata poput „razbijanja“, „razlivanja“, „čupanja“ boje, a može doći i do „šupljeg klišea“ ili „cepanja“ klišea,

Nemogućnost ravnomernog podešavanja mašine takođe može dovesti do trzanja mašine, što bi svakako uticalo na kvalitet same štampe.

Interesantno je da se kod izbora tampon mašine mora voditi računa o tome kolika je njena veličina i visina, pa se prema tome mora odrediti prostor gde će mašina biti postavljena.

Jako je važno znati da mašine moraju raditi sa stabilnim i čistim komprimovanim vazduhom, što će se postići samo pravilnim priključivanjem mašine na stablnu preumatsku instalaciju pod pritiskom. Ta pneumatska instalacija mora imati čist i komprimovan vazduh sa stabilnim pritiskom od 6 bara, koji mora biti očišćen od vlage i od svih ostalih prljavština

U tampon štampi postoje dva načina pomeranja predmeta do sledeće boje, a to su pomični sistem i rotaciono kružni sistem.

Pomični sistem služi za štampu manjih i bržih serija iz razloga što se na pomičnu traku postavlja jedan predmet i štampa se od oko 4000 do 7000 predmeta po smeni. Brzina štampe se smanjuje sa povećanjem broja boja, odnosno u zavisnosti od toga da li se koriste jednobojne, dvobojne, trobojne, četvorobojne ili petobojne mašine.

Rotacino kružni sistem odlikuje traka na koju se može postaviti od 10 do 20 predmeta i mogućnost brzine štampe je od 7000 do 10 000 predmeta po smeni. Ista brzina štampe se postiže i u slučaju štampa sa dovobojnom mašinom  gde se odštampa 1000 predmeta po satu u dve boje ili na petobojnoj gde se isto odštampa 1000 predmeta po satu ali u pet boja….

Tampon štampa odnosno tampon mašine su nezamenljive u procesu štampe nepravilnih oblika jer ih odlikuje visok nivo produktivnosti i kvaliteta štampe što je danas čini održivom i na visokoj poziciji u moru konkurencije koje svakodnevno pruža tržište raznih procesa štampe kao i njihovih štamparskih mašina.

Kroz razvijanje štampe došlo se do otkrića nove generacije štamparskih mašina i opreme. Potpisivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa firmom TSH Printer LTD GMBH postali smo zvaničan zastupnik njihovih mašina i prateće opreme za ove konvencinalne vrste štampe. Prodajemo mašine za TAMPON i SITO štampu i mašine za ZLATOTISAK, a od 2016. godine prodajemo i kineske TAMPON mašine.

Napretkom tehnologije i industrije postavljeni su zahtevi za bržu, a u isto vreme i kvalitetnu štampu, što je tampon štampa pružila jer daje mogućnost štampe na svim materijalima i oblicima. Tampon štampa je indirektan proces štampe i spada u duboku štampu.

Tipični proizvodi tampon štampe su kablovi, konektori, releji, industrijska dugmad i tasteri poput onih koji se nalaze na kalkulatorima, telefonima, kompjuterskim tastaturama. Štampa na električnim aparatima za domaćinstvo je takođe klasičan primer tampon štampe, veš mašine, mašine za pranje sudova. U proizvode tampon štampe spadaju i igračke popul lutki, zvečki, razne figurice, reklamna galanterija poput privezaka, upaljača, satova, olovaka, takođe i sportska oprema u koju se ubrajaju košarkaške, teniske, fudbalske lopte i mnogi drugi predmeti. Glavna prednost tampon štampe u odnosu na druge štamparske procese ogleda se u tome što poseduje mogućnost štampanja na velik spektar nepravilnih oblika, dok su druge štamparske metode često ograničene na ravnu ili štampu kružnih oblika. Skoro svi poznati materijali se mogu štampati tampon štampom: plastika, staklo, metal, obložene podloge, keramika, silikoni…

Tampon štampa predstavlja indirektnu štampu, gde se slika prenosi putem mekog silikona na površinu za štampu. Danas postoje dve metode tampon štampe prema konstrukciji štamparske jedinice koje se koriste. Prva spada u tradicionalni otvoreni sistem štampe, a druga metoda štampanja tamponom spada u zatvoreni sistem štampe koji odlikuje posuda sa bojom. Prema stepenu automatizacije postoji podela na ručni pogon gde se sve operacije izvode manuelno, zatim poluautomatski gde se pokreće štamparska jedinica, ali se zato podloga namešta ručno i automatski gde se sve faze izvode automatski. Postoji još i podela prema broju boja koje se prenose u jednom prolazu, pa tako postoje jednobojne, dvobojne, trobojne, četvorobojne, petobojne i hibridne tampon mašine.