Zlatotisak ili folijatisak tehnika štampe

Da li želite vizit karticu koja će biti jedinstvena i izdvajaće se od drugih po svom izgledu? Želite li da na memorandumu logo vaše kompanije bude naglašen i upadljiv? Zlatotisak treba da bude vaš izbor.

Zlatotisak ili folijatisak je tehnika štampe koja koristi foliju za otiskivanje napravljenu od višeslojnog poliestera koji pod uticajem visoke temperature i pritiska zagrejane metalne forma, otpušta na podlogu (metal, koža, plastika, tekstil, drvo, keramika…) tanki metalizirani sloj. Pod pritiskom, vrši se odvajanje sloja boje sa nosača folije koji ostaje na utisnutoj površini materijala. Ovaj postupak utiskivanja je najčešći u procesu ukrašavanja korica i u većini slučajeva primenjuju se za naslove. Dubina utiskivanja iznosi 0.08 – 0.12 mm. Primenjeni pritisak je od 24.5 – 34.3 mPa.

Blindruk – suvi žig ili utiskivanje bez folije je postupak kod kojeg se zagrejana metalna forma utiskuje na površinu materijala, pri čemu je utisnuta površina glatka, iste debljine (dubine) i jednostrano deformisana. Dubina utiskivanja iznosi 0.18 – 0.25 mm. Primenjeni pritisak se kreće od 39.2 – 63.7 mPa.

FORME ZA UTISKIVANJE – se izrađuju od metala otpornih na povišene temperature i pritisak. Sastoje se iz jednog dela ili iz više delova. Najčešće se koriste za: mesingana slova, mesingani i čelični pečati, klišei od mesinga, cinka i olova, magnezijuma, odnosno silikonske gume. Dobijaju se na jedan od dva načina: nagrizanjem (cink, magnezijum, tvrde legure bakra) i graviranjem (mesing, čelik).

Forme dobijene nagrizanjem imaju slabu čvrstoću, pa se u praksi primenjuju samo za male tiraže. Za velike tiraže uz veliki pritisak, kao i za veliku preciznost utiskivanja, preporučuju se klišei od mesinga i čelika. Klišei od mesinga imaju prednost u odnosu na čelika, jer se mesing lakše obrađuje, a postižu veliki broj utiskivanja. Čelik se malo teže obrađuje, ali broj utiskivanja je neograničen. Debljina klišea se kreće od 1,63 do 6, 35mm. Klišei od silikonske gume se upotrebljavaju za utiskivanje plastičnih korica. Debljina silikonskih klišea se kreće od 0, 4 do 4, 8mm.

FOLIJA ZA UTISKIVANJE je višeslojni materijal sa kojeg, prilikom utiskivanja pod uticajem toplote i pritiska sa ispupčenih delova forme za utiskivanje, prenosi se sloj pigmenta i homogeno se spaja sa materijalom. Folije za utiskivanje se proizvode u rolnama širine od 60 do 180 cm i dužine od 60 do 610 m.

Postoje više vrsta folija za utiskivanje: metalne folije, pigmentne folije (sjajne, mat, sedefaste, itd…), specijalne folije (hologramske, itd…). Kako pomoću temperature i pritiska, pigmentni sloj prelazi sa folije na podlogu, upotrebljenu foliju više nije moguće koristiti u industrijskim uslovima. Zato, izuzetno bitno da se smanji površina folije pri jednom ciklusu utiskivanja, tj. da se radi sa najmanjom površinom napuštanja. Radi optimizacije površine napuštanja, širina folije se prilagođava širini elemenata (tekstualnih ili dekorativnih) za utiskivanje.

Na širinu i dužinu elementa za utiskivanje se dodaje dva puta po 2-5mm sigurnosne površine (za registar utiskivanja i za povlačenje trake), tako stvarna širina rolne pri aplikaciji je različita od proizvodne širine, koja se tako poručuje ili reže iz šire rolne pre finalne upotrebe.

Ugrejana štamparska forma stavlja se na poleđinu poliesterske trake, aktivirajući lepilo, koje tada prijanja na podlogu. U zlatotisku se najčešće koristi zlatna ili srebrna folija ali otisak može biti i u ostalim bojama. Postoji ceo spektar folija koje mogu da se upotrebe.

Prilikom štampe zlatotiska na papirima i kartonima, ispod materijala na kome se štampa, obično se stavljaju razne podloge zbog dobijanja kvalitetnijeg otiska. Stavljanje tih podloga nije obavezno, ali se preporučuje.

TEMPERATURA – za utiskivanje sa folijama se uglavnom koristi temperatura od 60 do 170°C, dok se za utiskivanje bez folija koristi temperatura takodje od 60 ali čak do 250°C .

Visina temperature se podešava prema vrsti materijala.

Treba obratiti pažnju na regulaciju i biranje odgovarajuće temperature na osnovu folije i jačine pritiska, jer povišena temperatura uzrokuje neravne ivice i konture utisnutih površina, dok pri nižim temperaturama dolazi do delimičnog preslikavanja, tj. delimičnog odvajanja folije sa nosača folije, pa otisnute površine nisu u potpunosti pokrivene bojom.

Tehnika zlatotiska svoju najveću primenu pronalazi na predmetima i proizvodima koji odišu elegancijom i zrače posebnošću.

Ako želite da ostavite dobar vizuelni utisak i da stvorite proizvod koji će reklamirati vaš prefinjen ukus, sada znate šta vam je neophodno.